TISSOT ĐÔI (T41.1.833.50 – T41.1.183.35)

36,720,000.00 

Mặt số có họa tiết Guilloche ấn hiện chữ Hỷ trong tiếng hoa mang gợi ý về sự hạnh phúc của các lứa đôi.

TISSOT ĐÔI (T41.1.833.50 – T41.1.183.35)